Η Universal Life έχει δημιουργήσει το δικό της δίκτυο στην Κύπρο με άνω των 600 συμβεβλημένων ιατρών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και προμηθευτών ιατρικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Στο εξωτερικό η Universal Life και η AXA PPP healthcare έχουν συμφωνία με πάνω από 11,000 από τις καλύτερες κλινικές και νοσοκομεία παγκόσμια.

Παρακαλώ επιλέξετε το δίκτυο που σας ενδιαφέρει:

Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιατρών

Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Δίκτυο Συμβεβλημένων Προμηθευτών Ιατρικών Υπηρεσιών

Συνεργασία με το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Metropolitan στην Αθήνα

My Globe - Δίκτυο Συμβεμβλημένων Ιατρών και Νοσηλευτικών ιδρυμάτων Εξωτερικού

Διαδικασία για προγραμματισμένη επέμβαση ή θεραπεία στο εξωτερικό