Επιπρόσθετα ωφελήματα που μπορείτε να προσθέσετε στο σχέδιο UniMaster Plus

 

Απλή Ασφάλεια Ζωής

Πρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη απώλειας ζωής με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο και με καθορισμένη διάρκεια ισχύος, η οποία δεν θα ξεπερνά αυτή της βασικής ασφάλειας. Πληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιανδήποτε αιτία.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου.

 

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.