Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Η αξία της προστασίας είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερη, γι αυτό και η Universal Life έχει δημιουργήσει ένα καινούριο ωφέλημα, με το οποίο μπορείτε να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο την ασφαλιστική σας κάλυψη σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα.

Με μόνο €1 το χρόνο ανά €1.000 ασφαλισμένου ποσού, μπορείτε να προσθέσετε το πιο πάνω συμπληρωματικό ωφέλημα σε υφιστάμενο ή καινούριο συμβόλαιο κι έτσι να απολαμβάνετε επιπρόσθετη προστασία σε μια πραγματικά προσιτή τιμή.

Το ωφέλημα προσφέρεται για τις πλείστες κατηγορίες επαγγελμάτων σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18-60 ετών και μπορεί να προστεθεί στα σχέδια Απλής Ασφάλειας Ζωής, UniCapital, UniLife, UniPlan και Ασφάλειας με Συμμετοχή στα Κέρδη

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω ωφέλημα