Παρακαλώ επιλέξετε το σχέδιο που σας ενδιαφέρει.
MultiCare
StudentCare
 
Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
*Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία γέννησης συζύγου
Αριθμός παιδιών    
(ανύπαντρα παιδιά μέχρι
την ηλικία των 21 που
διαμένουν μαζί με τον
κυρίως ασφαλισμένο)
Ηλικία 1ου παιδιού:
Ηλικία 2ου παιδιού:
Ηλικία 3ου παιδιού:
Ηλικία 4ου παιδιού:
Ηλικία 5ου παιδιού:
*πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
 
Επιλογή σχεδίου
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σχέδια
Premiere: Ετήσια κάλυψη €2.000.000
Value Plus: Ετήσια κάλυψη €100.000 (ετήσιο αφαιρετέο ποσό €85)
SmartStart: Ετήσια κάλυψη €50.000
Επιλογή είδους κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω είδη
Ευρεία κάλυψη
• Καλύπτει τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και τα έξοδα για επισκέψεις σε γιατρούς και φάρμακα.
Βασική κάλυψη
• Καλύπτει τα έξοδα παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική ή σε περίπτωση επέμβασης για την οποία όμως δεν χρειάζεται να παραμείνετε μέσα σε νοσοκομείο ή κλινική.
 
Επιλογή Γεωγραφικής Ζώνης Κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σχέδια
Ζώνη 1
• Το σχέδιο σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Ζώνη 2
• Το σχέδιο σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ελβετία.
Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
*Ημερομηνία γέννησης
*πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
 
Επιλογή σχεδίου
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σχέδια
Χωρίς Αφαιρετέο Ποσό
Με αφαιρετέο ποσό €85
Με αφαιρετέο ποσό €170
Επιλογή είδους κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω είδη
Ευρεία κάλυψη
• Καλύπτει τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και τα έξοδα για επισκέψεις σε γιατρούς και φάρμακα.
Βασική κάλυψη
• Καλύπτει τα έξοδα παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική ή σε περίπτωση επέμβασης για την οποία όμως δεν χρειάζεται να παραμείνετε μέσα σε νοσοκομείο ή κλινική.
 
Επιλογή Γεωγραφικής Ζώνης Κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σχέδια
Ζώνη 1
• Το σχέδιο σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Ζώνη 2
• Το σχέδιο σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ελβετία.