Το σπουδαστικό σχέδιο που ανήκει αποκλειστικά στο παιδί

 

Με το UniMaster Plus:

  • μόνο το παιδί σας δικαιούται το κεφάλαιο που θα συσσωρευτεί στη λήξη του σχεδίου, χρησιμοποιώντας το για τις σπουδές του
  • εξασφαλίζεται η συνέχιση του σχεδίου ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου γονιού, αφού η Universal Life θα συνεχίσει την πληρωμή των ασφαλίστρων του σχεδίου μέχρι τη λήξη του.

 

Επίσης, με το UniMaster Plus:

  • τα ασφάλιστρά σας φοραπαλλάσσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας
  • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία για σας
  • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο
  • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα για να δημιουργήσετε μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniMaster Plus