Εσείς έχετε προνοήσει για τα χρόνια που έρχονται;

 

Με το UniPension έχετε τη δυνατότητα:

 • να δημιουργήσετε και να συσσωρεύσετε σταδιακά ένα κεφάλαιο ενόσω εργάζεστε, επενδύοντας συστηματικά στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life
 • να διατηρήσετε το βιοτικό σας επίπεδο μετά τη συνταξιοδότηση μετατρέποντας το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο σε ισόβια σύνταξη συμπληρώνοντας έτσι το εισόδημα που θα παίρνετε από την κοινωνική σας σύνταξη
 • να ζητήσετε την πρόωρη μετατροπή του κεφαλαίου σας σε σύνταξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία πριν τη συνταξιοδότηση.

 

Επιπρόσθετα με το UniPension:

 • τα ασφάλιστρά σας φοροαπαλάσσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας
 • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία για σας
 • έχετε πολλαπλές επιλογές για τον τρόπο καταβολής της μηνιαίας σύνταξης
 • η διασφάλιση της σύνταξης είναι δεδομένη αφού το UniPension δεν εξαγοράζεται ούτε και εκχωρείται
 • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ανάλογα με τις ανάγκες σας
 • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο
 • μπορείτε παράλληλα, αν το επιλέξετε, με την καταβολή επιπρόσθετων περιοδικών ασφαλίστρων, να συσσωρεύσετε επιπρόσθετο κεφάλαιο το οποίο καταβάλλεται στη λήξη εφάπαξ
 • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση.


Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το UniPension