Διοργάνωση Διάλεξης για τους γονείς για τις προκλήσεις της εφηβείας

Διάλεξη με θέμα «Εφηβεία, μία πρόκληση για τους γονείς» διοργάνωσε η Universal Life σε συνεργασία με τον ανθρωπιστικό οργανισμό Hope For Children. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29/6/2017, στα κεντρικά γραφεία της Universal Life στη Λευκωσία και το θέμα  βασίστηκε στις προτιμήσεις που έδειξε το ανθρώπινο δυναμικό μετά από έρευνα που διεξήγαγε εσωτερικά η  Εταιρεία.

Οι ομιλήτριες της διάλεξης, Μικαέλλα Κόκκινου και Βασιλική Κουρρή  κλινικοί ψυχολόγοι και συνεργάτες του οργανισμού Hope for Children, ανέπτυξαν θέματα όπως αυτά των αναπτυξιακών αλλαγών στην εφηβεία, των επικίνδυνων συμπεριφορών, της ανάγκης για ανεξαρτητοποίηση καθώς επίσης και θέματα επικοινωνίας μεταξύ γονιών και έφηβων παιδιών. Τα πιο πάνω θέματα στόχευαν στο να βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα αυτή τη φάση της ζωής των παιδιών τους και να τα βοηθήσουν να προστατευθούν από αυξανόμενους κίνδυνους που τα περιβάλλουν κυρίως αυτούς που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

Η διάλεξη ήταν ανοιχτή για όλο το ανθρώπινο δυναμικό και το ασφαλιστικό δίκτυο της Εταιρείας, καθώς και σε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα θέματα.