Ζωή
UniCapital: Επιπρόσθετα ωφελήματα

Απλή Ασφάλεια Ζωής

Πρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη απώλειας ζωής με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο και με καθορισμένη διάρκεια ισχύος, η οποία δεν θα ξεπερνά αυτή της βασικής ασφάλειας. Πληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιανδήποτε αιτία.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό του ωφελήματος σε δώδεκα ίσες τριμηνιαίες δόσεις αρχίζοντας έξι μήνες μετά την ανικανότητα. Η Βασική Ασφάλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον πληρώνεται το ασφάλιστρο. Το ωφέλημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να ισχύει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή δε βρίσκεται σε ισχύ.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Το ωφέλημα αυτό παρέχει το συνδυασμό καλύψεων απώλειας ζωής από ατύχημα ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο. Πληρώνεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος απολέσει τη ζωή του από ατύχημα ή καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος από ατύχημα για να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα. 

Εισόδημα Ανικανότητας

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος καταβάλλεται μηνιαίο εισόδημα. Η πληρωμή του εισοδήματος αρχίζει 3 μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή μέχρι τη λήξη του ωφελήματος, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο, νοουμένου φυσικά ότι η ανικανότητα συνεχίζεται. Μετά την αρχική περίοδο πληρωμής του ωφελήματος για 24 μήνες, το ωφέλημα θα συνεχίζεται να πληρώνεται μόνο αν η ολική ανικανότητα καταστεί και μόνιμη.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απαλλάσσεστε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων και την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η κάλυψη αρχίζει έξι μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή πάψει να βρίσκεται σε ισχύ.

Major Medical

Το συμπληρωματικό ωφέλημα Major Medical διαλαμβάνει την πληρωμή επιδόματος σε περίπτωση εγχείρισης ή παραμονής σας σε νοσοκομείο ή κλινική. Σε περίπτωση εγχείρισης, το ύψος του επιδόματος της εγχείρισης είναι ανάλογο με την κατηγορία που εμπίπτει η εγχείριση, όπως αυτή καθορίζεται σε σχετικό πίνακα της Εταιρείας. Η χρέωση του ασφαλίστρου γίνεται με ακύρωση μονάδων από το βασικό σχέδιο.

Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών

Το συμπληρωματικό αυτό ωφέλημα σας καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που προκύψει μια από τις παρακάτω σοβαρές ασθένειες χωρίς να επηρεάζεται το βασικό σχέδιο το οποίο παραμένει σε ισχύ.

• Καρκίνος (καθορισμένη κρισιμότητα)
• Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο
• Ανεπάρκεια Στεφανιαίων Αρτηριών που απαιτεί χειρουργική θεραπεία
• Καρδιακή Προσβολή (καθορισμένη κρισιμότητα)
• Ανατομική Εγχείρηση Καρδίας
• Εγκεφαλική Συμφόρηση
• Νεφρική Ανεπάρκεια
• Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
• Τύφλωση
• Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Το σχέδιο αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία μετά από ατύχημα, εξασφαλίζοντας έτσι τους δικούς τους ανθρώπους.

Το Life Protector παρέχει στα αγαπημένα μας πρόσωπα το αναγκαίο κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες για τρία είδη περιπτώσεων:

  • Απώλεια ζωής
  • Απώλεια ζωής από ατύχημα
  • Μόνιμη ή μερική ανικανότητα λόγω ατυχήματος   

Το Life Protector έχει χαμηλό κόστος και καθορισμένη διάρκεια λήξης στα 15 χρόνια.

Παρέχει προκαθορισμένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης (€50.000 ή €100.000), με σταθερά ασφάλιστρα μέχρι και τη λήξη του σχεδίου και προσφέρει κάλυψη για μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα.

 

Πίνακας Ααφαλίστρων

Ηλικία

Μηνιαίο Ασφάλιστρο

για Κάλυψη €50.000

Μηνιαίο Ασφάλιστρο

για Κάλυψη €100.000

18-30 €16 €23
31-40 €20 €31
41-45 €30 €49
46-50 €42 €75
51-55 €63 €116

 

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με UniCapital: Επιπρόσθετα ωφελήματα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία