Ζωή
Investment-Max: Επιπρόσθετα Ωφελήματα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απαλλάσσεστε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων και την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η κάλυψη αρχίζει έξι μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή πάψει να βρίσκεται σε ισχύ.

 

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Το Investment-Max απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του ασφαλιστηρίου τους αλλά δεν έχουν την ανάγκη για πιο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις.

Απευθύνεται επίσης σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις,αλλά αδυνατούν λόγο υγείας ή ηλικίας να αποκτήσουν κάλυψη για την ζωή τους έναντι θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Το σχέδιο Investment-Max προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου μέσω της συστηματικής επένδυσης στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life.  Το σχέδιο περιλαμβάνει κάλυψη μόνο για απώλεια ζωής από ατύχημα, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις χρεώσεις για ασφαλιστικές καλύψεις και μεγιστοποιώντας τo επενδυόμενο ποσό του σχεδίου.

Είναι επίσης ιδανικό για μεσοπρόθεσμη προς μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μελλοντικού χρηματικού κεφαλαίου, μέσω συστηματικής αποταμίευσης.

Η ελάχιστη ηλικία για την έναρξη του σχεδίου είναι τα 20 χρόνια και η μέγιστη τα 70, ενώ για τη λήξη τα 80 χρόνια. Μέγιστο ασφαλισμένο ποσό είναι οι €200.000 και ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο 1200 ευρώ.

Τα ασφάλιστρα μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλιζομένου, καθώς επίσης και να καταβληθεί κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο.

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του ακόλουθου συμπληρωματικού ωφελήματος:

  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Investment-Max: Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία