Ημερομηνία Universal Growth Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Security Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
28/04/201724.8523.667.617.238.137.742.216072.11054
24/04/201724.8023.617.617.248.137.732.216072.11054
13/04/201724.8223.637.617.248.137.732.216072.11054
07/04/201724.8423.657.627.248.137.732.216072.11054