Ημερομηνία Universal Growth Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Security Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
30/11/201725.1123.917.587.218.157.752.216072.11054
24/11/201725.0323.837.587.218.137.742.216072.11054
16/11/201725.0823.887.587.218.147.742.216072.11054
08/11/201725.4024.187.607.238.187.782.216072.11054