Ημερομηνία Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Dynamic Fund
Ημερ. Έναρξης 04/05/2020
Universal Balanced Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Income Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Cash Fund
Ημερ. Έναρξης 14/06/2023
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
30/06/20236.045.7411.4610.9123.1222.016.836.501.051261.001192.231022.12477
28/06/20236.095.7911.3810.8323.0621.956.856.521.051061.001002.230782.12454
21/06/20236.125.8211.3510.8023.0621.956.856.511.050361.000332.229932.12373
14/06/20236.135.8311.4410.8923.1322.026.866.521.049720.999732.229072.12292
07/06/20236.125.8211.3710.8223.0221.926.856.512.228332.12221