Ημερομηνία Universal Growth Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Security Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Universal Dynamic Fund
Ημερ. Έναρξης 04/05/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/12/19761.571.45
30/11/19761.501.40
31/10/19761.441.34
30/09/19761.521.42
31/08/19761.551.44
31/07/19761.571.46
30/06/19761.571.46
31/05/19761.551.44
30/04/19761.611.50
31/03/19761.641.53
29/02/19761.621.51
31/01/19761.671.55