Ημερομηνία Universal Growth Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Security Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Universal Dynamic Fund
Ημερ. Έναρξης 04/05/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/12/19888.828.29
30/11/19888.738.20
31/10/19888.447.93
30/09/19888.377.88
31/08/19888.347.84
31/07/19888.417.89
30/06/19888.327.83
31/05/19888.247.74
30/04/19888.207.71
31/03/19888.037.55
29/02/19887.957.47
31/01/19887.817.35