Ημερομηνία Universal Growth Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Security Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Universal Dynamic Fund
Ημερ. Έναρξης 04/05/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/12/199415.8415.071.711.62
30/11/199415.5814.81
31/10/199415.5114.76
30/09/199415.5314.78
31/08/199415.6314.86
31/07/199415.4614.71
30/06/199415.2414.51
31/05/199415.4614.71
30/04/199415.5714.80
31/03/199415.3314.59
28/02/199415.5714.81
31/01/199415.1614.42