Ημερομηνία Universal Growth Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1971
Universal Property Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1994
Universal Security Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/1996
Universal Guaranteed Fund
Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
Universal Dynamic Fund
Ημερ. Έναρξης 04/05/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/12/199619.9919.032.312.171.711.62
30/11/199619.8218.862.202.08
31/10/199619.7218.762.242.12
30/09/199619.4618.522.222.10
31/08/199619.6818.732.222.10
31/07/199619.2018.282.192.07
30/06/199619.4618.522.172.05
31/05/199620.2319.262.172.05
30/04/199620.1119.142.152.05
31/03/199620.0419.072.152.03
29/02/199620.0219.072.152.03
31/01/199619.9919.022.152.03