Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
29/01/20210.99410.99410.99410.99410.99840.99840.99900.9990
27/01/20211.00281.00281.00251.00251.00131.00130.99900.9990
20/01/20211.01121.01121.01681.01681.00441.00440.99900.9990
13/01/20211.00731.00731.01031.01031.00301.00300.99960.9996
07/01/20211.00891.00891.00891.00891.00281.00280.99960.9996