Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
26/02/20210.99800.99800.99760.99760.98810.98810.99850.9985
24/02/20211.01491.01491.01391.01390.99420.99420.99860.9986
17/02/20211.01921.01921.02331.02331.00091.00090.99870.9987
10/02/20211.01421.01421.01881.01881.00331.00330.99880.9988
03/02/20211.00851.00851.01221.01221.00171.00170.99890.9989