Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/03/20211.01961.01961.02621.02620.99220.99220.99740.9974
24/03/20211.01051.01051.01671.01670.99230.99230.99750.9975
17/03/20211.02071.02071.02351.02350.99210.99210.99820.9982
10/03/20211.01071.01071.01631.01630.99190.99190.99840.9984
03/03/20211.00801.00801.00461.00460.99150.99150.99850.9985