Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
29/04/20211.03591.03591.03911.03910.99740.99740.99770.9977
21/04/20211.03481.03481.03881.03880.99870.99870.99780.9978
14/04/20211.03531.03531.03581.03580.99610.99610.99730.9973
07/04/20211.03151.03151.03291.03290.99550.99550.99740.9974