Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/01/20230.97410.97410.97060.97060.90360.90360.99270.9927
25/01/20230.96700.96700.96980.96980.90410.90410.99270.9927
18/01/20230.96460.96460.96890.96890.90520.90520.99260.9926
11/01/20230.96300.96300.96760.96760.89860.89860.99260.9926
04/01/20230.95190.95190.95460.95460.89050.89050.99250.9925