Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
28/02/20230.96440.96440.94760.94760.88570.88570.99280.9928
22/02/20230.96730.96730.95340.95340.88950.88950.99280.9928
15/02/20230.98420.98420.96780.96780.89820.89820.99280.9928
08/02/20230.98220.98220.96830.96830.90200.90200.99270.9927