Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/03/20230.96970.96970.96270.96270.89950.89950.99320.9932
29/03/20230.95820.95820.95420.95420.89520.89520.99310.9931
22/03/20230.94800.94800.94740.94740.89290.89290.99300.9930
15/03/20230.95130.95130.94490.94490.89180.89180.99290.9929
08/03/20230.96850.96850.95060.95060.88720.88720.99290.9929