Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
28/04/20230.97290.97290.96790.96790.90290.90290.99420.9942
26/04/20230.96020.96020.96110.96110.90030.90030.99420.9942
19/04/20230.97410.97410.96710.96710.89870.89870.99390.9939
12/04/20230.96750.96750.96620.96620.90250.90250.99360.9936
05/04/20230.96840.96840.96650.96650.91080.91080.99330.9933