Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/05/20230.97660.97660.95850.95850.89720.89720.99560.9956
24/05/20230.96960.96960.95400.95400.89340.89340.99540.9954
17/05/20230.97530.97530.96280.96280.90030.90030.99510.9951
10/05/20230.96940.96940.96230.96230.90150.90150.99480.9948
03/05/20230.96250.96250.96300.96300.90220.90220.99450.9945