Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 15/07/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
31/12/20211.12841.12841.09911.09911.02311.02310.99540.9954
30/11/20211.08731.08731.07391.07391.01661.01660.99610.9961
29/10/20211.09041.09041.07361.07361.01181.01180.99630.9963
30/09/20211.06131.06131.05331.05331.00771.00770.99660.9966
31/08/20211.08071.08071.07591.07591.02331.02330.99690.9969
30/07/20211.07361.07361.06821.06821.01941.01940.99710.9971
30/06/20211.05551.05551.05911.05911.00891.00890.99660.9966
31/05/20211.03161.03161.04371.04370.99910.99910.99760.9976
29/04/20211.03591.03591.03911.03910.99740.99740.99770.9977
31/03/20211.01961.01961.02621.02620.99220.99220.99740.9974
26/02/20210.99800.99800.99760.99760.98810.98810.99850.9985
29/01/20210.99410.99410.99410.99410.99840.99840.99900.9990