Μέτρα προστασίας για περιορισμό εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού

Αγαπητοί μας πελάτες, 

 

H Universal Life, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία τόσο των πελατών της  όσο και των εργαζομένων της καθώς και των οικογενειών τους, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας για περιορισμό εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού ενώ παράλληλα έχει προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Για τη δική σας ασφάλεια έχουμε προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να μπορούμε να σας παρέχουμε κάθε εξυπηρέτηση χωρίς να απαιτείται ή να ελαχιστοποιείται η φυσική σας παρουσία στα γραφεία μας.

 

 

Προσκόμιση απαιτήσεων για σχέδια υγείας:

 • Σας ενθαρρύνουμε να εκμεταλλευτείτε τη διαδικτυακή πύλη πελατών U connect για να υποβάλετε ηλεκτρονικα τις απαιτήσεις υγεία σας. Αν δεν έχετε ήδη κάνει εγγραφή στο U connect, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://uconnect.unilife.com.cy/el/login και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για εγγραφή νέου χρήστη.  
 • Σε περίπτωση που προτιμάτε να παραδώσετε προσωπικά τις απαιτήσεις υγείας σας, στις εισόδους όλων των υποκαταστημάτων και γραφείων μας έχουν τοποθετηθεί ειδικά κιβώτια για το σκοπό αυτό. Παρακαλούμε όπως εσωκλείσετε όλα τα σχετικά έγραφα στο φάκελο που θα σας δοθεί και αφού τον σφραγίσετε, τοποθετήστε τον στα ειδικά κιβώτιαΚατά την είσοδο σας στους χώρους της Εταιρείας μας, σας παρακαλούμε όπως απολυμαίνετε τα χέρια σας κάνοντας χρήση των αντισηπτικών υγρών που έχουν ειδικά τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό.

Πληρωμές ασφαλίστρων:

 • Σε περίπτωση που δεν έχετε υπογράψει εντολή άμεσης χρέωσης (SEPA) για αυτόματη εξόφληση των ασφαλίστρων σας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, σας προτρέπουμε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή πύλη πελατών U connect και να υπογράψετε το έντυπο ηλεκτρονικά.
 • Εναλλακτικά μπορείτε να πληρώσετε τα ασφάλιστρα σας μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία με τις εμπορικές τράπεζες, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, αναγράφοντας τον αριθμό συμβολαίου σας.
 • Η πληρωμή ασφαλίστρων θα μπορεί να γίνεται επίσης στα υποκαταστήματα και τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρείας αν και για λόγους ασφάλειας, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε έναν από τους προαναφερόμενους δύο τρόπους.

Πληρωμές προς τους πελάτες μας:

 • Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας, έχει αποφασιστεί όπως όλες οι πληρωμές προς τους πελάτες μας γίνονται με απευθείας εμβάσματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό
 • Για πληρωμές απαιτήσεων υγείας, σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη υπογράψει φόρμα απευθείας εμβάσματος (direct credit form) σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και άμεσα από τη διαδικτυακή πύλη πελατών U connect υπογράφοντας το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά. 
 • Για πληρωμές που αφορούν πράξεις σε ασφαλιστήρια ζωής, θα πρέπει να αποστέλλεται πιστοποιητικό IBAN του δικαιούχου για να γίνει το έμβασμα από την Εταιρεία.

Άλλες πληροφορίες για τα ασφαλιστήρια σας:

Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε χρήση της διαδικτυακής πύλης U connect για οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τα ασφαλιστήρια σας.

Με το U connect, πέραν από όσα αναφέρονται πιο πάνω έχετε τη δυνατότητα :

 • Να έχετε άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των απαιτήσεων σας
 • Να ελέγχετε το ιστορικό πληρωμών των ασφαλίστρων σας
 • Να εκτυπώνετε χρήσιμα έντυπα (π.χ. φόρος εισοδήματος)
 • Να ελέγχετε τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης των ασφαλιστηρίων σας
 • Να βλέπετε ωφελήματα που περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια σας

Γι’ οποιαδήποτε άλλα θέματα ή βοήθεια χρειαστείτε:

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 22882222 ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή