Αδιαμφισβήτητη πρωτιά στην Αξιοπιστία!

Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η RAI Consultants για λογαριασμό της ιστοσελίδας Stockwatch, η Universal Life αναδείχθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού ως η πλέον αξιόπιστη εταιρεία ανάμεσα σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες του Κλάδου Ζωής στην Κύπρο.  Συγκεκριμένα, η Universal Life έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 600 καταναλωτές τόσο στο δείκτη αξιοπιστίας των εταιρειών του κλάδου ζωής όσο και στο κατά πόσον οι καταναλωτές θα την σύστηναν σε τρίτους.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life, Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης, δήλωσε: "Η Αξιοπιστία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αξίες της Εταιρείας μας και πάντοτε προσπαθούμε να την διαφυλάττουμε ως κόρην οφθαλμού.  Η ανάδειξή μας για 5η συνεχή χρονιά ως η πλέον αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχουμε στο μυαλό του Κύπριου καταναλωτή και αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών μας. Παράλληλα, η διάκριση αυτή αποτελεί πρόκληση να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των καταναλωτών καθώς και ένα νέο πρόσταγμα να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις διαχρονικές αξίες που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία μας όπως η αξιοπιστία, ο επαγγελματισμός, τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, η συνέπεια και το ανθρωποκεντρικό πνεύμα».

Με την ευκαιρία, ο Δρ. Κρητιώτης έκανε ειδική αναφορά στη στρατηγική συνεργασία της Universal Life με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα η οποία όπως δήλωσε αποτελεί μια έμπρακτη εξαργύρωση της αξιοπιστίας της Εταιρείας. Όπως ανέφερε σχετικά «ο Συνεργατισμός επέλεξε τη δική μας Εταιρεία ως το στρατηγικό συνεργάτη της σε θέματα ασφάλισης του πελατολογίου της μέσα από μια διάφανη διαδικασία που βασίστηκε σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια και προϋποθέσεις στην οποία η Εταιρεία μας ξεχώρισε απ’ όλους τους ανταγωνιστές της. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Συνεργατισμός για ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας και να συμβάλουμε στη διεύρυνση και εμβάθυνση της σχέσης που διατηρεί με τους πελάτες του σε θέματα ασφάλισης προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.»