Η Εταιρεία μας

Διευθυντική Ομάδα

 

Γαβάς Έβαν, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Μοιράνθης Κύπρος, Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Διοίκησης

Σιακαλλής Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών

Χωματένος Χαράλαμπος, Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

 

Ανδρέου Λούκας, Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων

Γεωργίου Γιάννα, Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης Πωλήσεων

Δημητριάδης Κώστας, Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής

Ιακωβίδης Παντελής, Οικονομικός Διευθυντής

Νεοφύτου Νεόφυτος, Διευθυντής Διαχείρισης Ασφαλιστηρίων

Νικολάου Μάριος, Επικεφαλής Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Σαββίδης Κούλλης, Διευθυντής Πωλήσεων

Σωφρονίου Στέλιος, Διευθυντής Απαιτήσεων