Η Εταιρεία μας

Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα

 

Γαβάς Έβαν, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Ιακωβίδης Παντελής, Οικονομικός Διευθυντής

Μοιράνθης Κύπρος, Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Διοίκησης

Νικολάου Μάριος, Επικεφαλής Στρατηγικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Ολύμπιος Κυριάκος, Ανώτατος Διευθυντής Πληροφορικής

Σιδεράς Σάββας, Γενικός Διευθυντής / Ανώτατος Επιχειρησιακός Διευθυντής

Σαββίδης Κούλλης, Διευθυντής Πωλήσεων

 

 

Διευθυντική Ομάδα

 

Ανδρέου Λούκας, Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων

Γεωργιάδου Έλενα, Προϊστάμενη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευαγγέλου Ρεβέκκα, Διευθύντρια Αναλογιστικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων

Ζαβού Σύλια, Επικεφαλής Διαχείρισης Συμβολαίων

Κάρουλλα Μερόπη, Επικεφαλής Εξυπηρέτησης Πελατών

Κωνσταντινίδου Κυριακή, Διευθύντρια Μεγάλων Έργων

Μεστάνα Παναγή Δωρίτα, Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Νεοφύτου Νεόφυτος, Διευθυντής Εκτίμησης Ασφαλιστικού Κινδύνου & Διαχείρισης Απαιτήσεων

Ντασιακλή Αναστασία, Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

Πισιόφτας Πέτρος, Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας

Σοφοκλέους Κωνσταντίνος, Επικεφαλής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σπυρή Ελεάνα, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Γραμματέας Εταιρείας

Σωφρονίου Στέλιος, Διευθυντής Ατυχημάτων & Υγείας