Η Εταιρεία μας

Διευθυντική Ομάδα

 

Γαβάς Έβαν, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Μοιράνθης Κύπρος, Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Διοίκησης

Σιακαλλής Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών

Χωματένος Χαράλαμπος, Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

 

Ανδρέου Λούκας, Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων

Γεωργίου Γιάννα, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντονισμού Ασφαλιστικών Εργασιών

Δημητριάδης Κώστας, Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής

Ιακωβίδης Παντελής, Οικονομικός Διευθυντής

Νεοφύτου Νεόφυτος, Διευθυντής Νέων Εργασιών & Εκτίμησης Ασφαλιστικών Κινδύνων

Σαββίδης Κούλλης, Διευθυντής Πωλήσεων

Σωφρονίου Στέλιος, Διευθυντής Τμήματος Ατυχημάτων και Υγείας