Η Εταιρεία μας

Διευθυντική Ομάδα

 

Γαβάς Έβαν, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Μοιράνθης Κύπρος, Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Διοίκησης

Σιδεράς Σάββας, Γενικός Διευθυντής/Ανώτατος Επιχειρησιακός Διευθυντής

 

Ανδρέου Λούκας, Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων

Γεωργίου Γιάννα, Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης Πωλήσεων

Δημητριάδης Κώστας, Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής

Ευαγγέλου Ρεβέκκα, Διευθύντρια Αναλογιστικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων

Ιακωβίδης Παντελής, Οικονομικός Διευθυντής

Νεοφύτου Νεόφυτος, Διευθυντής Διαχείρισης Ασφαλιστηρίων

Νικολάου Μάριος, Επικεφαλής Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ντασιακλή Αναστασία, Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

Σαββίδης Κούλλης, Διευθυντής Πωλήσεων

Σωφρονίου Στέλιος, Διευθυντής Ατυχημάτων & Υγείας