Η Εταιρεία μας

Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα

 

Γαβάς Έβαν, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Μοιράνθης Κύπρος, Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Διοίκησης

Ιακωβίδης Παντελής, Οικονομικός Διευθυντής

Νικολάου Μάριος, Επικεφαλής Στρατηγικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Ολύμπιος Κυριάκος, Ανώτατος Διευθυντής Πληροφορικής

Σαββίδης Κούλλης, Διευθυντής Πωλήσεων

Σιδεράς Σάββας, Γενικός Διευθυντής / Ανώτατος Επιχειρησιακός Διευθυντής

 

 

Διευθυντική Ομάδα

 

Ανδρέου Λούκας, Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων

Γεωργιάδου Έλενα, Προϊστάμενη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευαγγέλου Ρεβέκκα, Διευθύντρια Αναλογιστικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων

Ζαβού Σύλια, Επικεφαλής Διαχείρισης Συμβολαίων

Ζαμπέλα Ελένη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δικτύου

Κάρουλλα Μερόπη, Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών

Κωνσταντινίδου Κυριακή, Διευθύντρια Μεγάλων Έργων

Μεστάνα Παναγή Δωρίτα, Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Νεοφύτου Νεόφυτος, Διευθυντής Εκτίμησης Ασφαλιστικού Κινδύνου & Διαχείρισης Απαιτήσεων

Ντασιακλή Αναστασία, Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

Ορφανίδου Αιμιλία, Επικεφαλής Υπηρεσιών Μάρκετινγκ

Πισιόφτας Πέτρος, Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας

Σοφοκλέους Κωνσταντίνος, Επικεφαλής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σπυρή Ελεάνα, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Γραμματέας Εταιρείας

Σωφρονίου Στέλιος, Διευθυντής Ατυχημάτων & Υγείας