UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Dynamic Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Eπιδιώκει την επίτευξη ψηλής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κυρίως μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Ψηλού“ επενδυτικού κινδύνου.

 Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρφυλακίου του Universal Dynamic Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
Ομόλογα και Χρεόγραφα * 0-40%
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 0-30%
   
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:  
Εισηγμένες Μετοχές  40-80%
Ακίνητη Περιουσία 0-20%
Εναλλακτικές Επενδύσεις ** 0-25%
 *Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών

* * Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους. H Eταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μειώσει την έκθεση σε εισηγμένες μετοχές κάτω από το ελάχιστο ποσοστό όταν διαβλέπει έντονη ή/και παρατεταμένη αστάθεια στις κεφαλαιαγορές.