UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Growth Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Eπιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Μεσαίου“ επενδυτικού κινδύνου. 

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Growth Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
Ομόλογα και Χρεόγραφα * 0-60%
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 0-30%
   
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:  
Εισηγμένες Μετοχές  30-60%
Ακίνητη Περιουσία 0-20%
Εναλλακτικές Επενδύσεις ** 0-25%

*Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών

* * Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων  (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους. H Eταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μειώσει την έκθεση σε εισηγμένες μετοχές κάτω από το ελάχιστο ποσοστό όταν διαβλέπει έντονη ή/και παρατεταμένη αστάθεια στις κεφαλαιαγορές.

Πληροφοριακά Έντυπα Εσωτερικών Επενδυτικών Ταμείων