UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Guaranteed Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Παρέχει εγγυημένη απόδοση η οποία δεν μπορεί να είναι αρνητική και υπολογίζεται σε σχέση με το εκάστοτε επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Tαμείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Guaranteed Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
Ομόλογα και Χρεόγραφα * 0-30%
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 60-100%
   

*   Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.