Ζωή
Απλή Ασφάλεια Ζωής: Επιπρόσθετα Ωφελήματα

 Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό του ωφελήματος σε δώδεκα ίσες τριμηνιαίες δόσεις αρχίζοντας έξι μήνες μετά την ανικανότητα. Η Βασική Ασφάλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον πληρώνεται το ασφάλιστρο. Το ωφέλημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να ισχύει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Το ωφέλημα αυτό παρέχει το συνδυασμό καλύψεων απώλειας ζωής από ατύχημα ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο. Πληρώνεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος απολέσει τη ζωή του από ατύχημα ή καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος από ατύχημα για να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα. 

Εισόδημα Ανικανότητας

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος καταβάλλεται μηνιαίο εισόδημα. Η πληρωμή του εισοδήματος αρχίζει 3 μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή μέχρι τη λήξη του ωφελήματος, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο, νοουμένου φυσικά ότι η ανικανότητα συνεχίζεται. Μετά την αρχική περίοδο πληρωμής του ωφελήματος για 24 μήνες, το ωφέλημα θα συνεχίζεται να πληρώνεται μόνο αν η ολική ανικανότητα καταστεί και μόνιμη.

Απαλλαγή ΠληρωμήςΑσφαλίστρων

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απαλλάσσεστε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων και την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η κάλυψη αρχίζει έξι μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή πάψει να βρίσκεται σε ισχύ.

Ωφέλημα ΣοβαρώνΑσθενειών

Το συμπληρωματικό αυτό ωφέλημα καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που προκύψει μια από τις παρακάτω σοβαρές ασθένειες χωρίς να επηρεάζεται το βασικό σχέδιο το οποίο παραμένει σε ισχύ.

• Καρκίνος (με καθορισμένη κρισιμότητα)

• Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο
• Ανεπάρκεια Στεφανιαίων Αρτηριών που απαιτεί χειρουργική θεραπεία
• Καρδιακή Προσβολή (με καθορισμένη κρισιμότητα)
• Ανατομική Εγχείρηση Καρδίας
• Εγκεφαλική Συμφόρηση
• Νεφρική Ανεπάρκεια
• Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
• Τύφλωση
• Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

 

 

Η Απλή Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας απευθύνεται σε όσους χρειάζονται συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη για καθορισμένο χρονικό διάστημα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Σε περίπτωση μιας πρόωρης απώλειας ζωής, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκύψουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για την οικογένεια. Η Απλή Ασφάλεια Ζωής παρέχει στα αγαπημένα μας πρόσωπα το αναγκαίο κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνέπειες, καθώς και τα έξοδα που θα προκύψουν.

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής πέραν από το χαμηλό κόστος και την καθορισμένη διάρκεια λήξης, προσφέρει τη δυνατότητα για  ψηλή ασφαλιστική κάλυψη. Το ασφαλισμένο ποσό πληρώνεται σε περίπτωση θανάτου της ασφαλισμένης ζωής και σε περίπτωση που αυτό συμβεί μέσα στα καθορισμένα, από το συμβόλαιο χρονικά πλαίσια.

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης  συμπληρωματικών ωφελημάτων στην Απλή Ασφάλεια Ζωής τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Εισόδημα Ανικανότητας
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Ωφέλημα Σοβαρών Ασθενειών

 

 

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Απλή Ασφάλεια Ζωής: Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία