Ζωή
UniMaster Plus: Επιπρόσθετα Ωφελήματα

Απλή Ασφάλεια Ζωής

Πρόσθετη Ασφαλιστική Κάλυψη απώλειας ζωής με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο και με καθορισμένη διάρκεια ισχύος, η οποία δεν θα ξεπερνά αυτή της βασικής ασφάλειας. Πληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιανδήποτε αιτία.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου.

 

Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

Το UniMaster Plus απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα χρηματικό κεφάλαιο μέσω συστηματικής αποταμίευσης για τη σημαντική ανάγκη της χρηματοδότησης των σπουδών των παιδιών τους, ακόμα και αν απρόσμενα γεγονότα όπως η απώλεια ζωής ή η μόνιμη ολική ανικανότητα επισυμβούν.

Το σχέδιο διασφαλίζει ότι μόνο το παιδί θα εισπράξει το κεφάλαιο που θα συσσωρευτεί στη λήξη του σχεδίου, γι’ αυτό και καθίσταται δικαιούχος του.

Παράλληλα, μέσω του ωφελήματος Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, εξασφαλίζει τη συνέχιση του σχεδίου ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου, αφού η Universal Life θα συνεχίσει την πληρωμή των ασφαλίστρων του σχεδίου μέχρι τη λήξη του.

To σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια από 10 μέχρι 21 χρόνια. Η μέγιστη ηλικία του ασφαλισμένου στην έναρξη είναι 60 με μέγιστη ηλικία λήξης τα 70.

Το μέγιστο ποσό κάλυψης είναι €2.000.000 και σε περίπτωση θανάτου της ασφαλισμένης ζωής και νοουμένου ότι το παιδί ζει, το ποσό που πληρώνεται θα είναι ίσο με τη διαφορά, αν υπάρχει, του ασφαλισμένου ποσού και της αξίας των μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε μελλοντικά ασφάλιστρα μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου και νοουμένου ότι το ασφαλιστήριο συμπεριλαμβάνει την κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής περαιτέρω ασφαλίστρων μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας του ή μέχρι το θάνατο του. 

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών ωφελημάτων τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

  • Απλή Ασφάλεια Ζωής
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με UniMaster Plus: Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
Ονοματεπώνυμο*
Επαρχία διαμονής*
Ηλεκτρονική διεύθυνση*
Τηλέφωνο*
Είστε πελάτης της Universal Life;* Ναι Οχι
* Υποχρεωτικά πεδία