UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Balanced Pension Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Μεσαίου“ επενδυτικού κινδύνου. 

 Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Balanced Pension Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
1. Ομόλογα και Χρεόγραφα  0-60%
2. Καταθέσεις και Μέσα Χρηματαγοράς 0-30%
   
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:  
3. Εισηγμένες Μετοχές  30-60%
4. Ακίνητη Περιουσία 0-10%
5. Εναλλακτικές Επενδύσεις *  0-25%

 

*    Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις επενδυτικές κατηγορίες 1-4. 

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μειώσουμε την έκθεση σε εισηγμένες μετοχές κάτω από το ελάχιστο ποσοστό όταν διαβλέπουμε έντονη ή/και παρατεταμένη αστάθεια στις κεφαλαιαγορές.