UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Cash Pension Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Επιδιώκει την επίτευξη αποδόσεων συγκρίσιμων με αυτές των μέσων χρηματαγοράς σε Ευρώ. Το Ταμείο θεωρείται ‘’Πολύ Χαμηλού’’ επενδυτικού κινδύνου.

 Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Cash Pension Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
1. Ομόλογα και Χρεόγραφα   -
2. Καταθέσεις και Μέσα Χρηματαγοράς  100%
   

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.