UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Opportunity Pension Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Eπιδιώκει την επίτευξη ψηλής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κυρίως μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Ψηλού“ επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Opportunity Pension Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
1. Ομόλογα και Χρεόγραφα  0-40%
2. Καταθέσεις και Μέσα Χρηματαγοράς 0-30%
   
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:  
2. Εισηγμένες Μετοχές  40-80%
4. Ακίνητη Περιουσία 0-10%
5. Εναλλακτικές Επενδύσεις * 0-25%

*    Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις επενδυτικές κατηγορίες 1-4.

Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μειώσουμε την έκθεση σε εισηγμένες μετοχές κάτω από το ελάχιστο ποσοστό όταν διαβλέπουμε έντονη ή/και παρατεταμένη αστάθεια στις κεφαλαιαγορές.