Καριέρα

Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας είναι η μεγαλύτερή μας επένδυση καθώς αποτελεί το βασικότερο πυλώνα στήριξης της επιτυχίας μας!
UniCare

Συνδυάζει την περιεκτική προστασία και την επένδυση

UniPension

'Ενα σύγχρονο συνταξιοδοτικό πρόγραμα για τη συμπλήρωση της κοινωνικής σας σύνταξης

Ευκαιρίες Καριέρας

Ως μία ανθρωποκεντρική Εταιρεία υπηρεσιών, στη Universal Life δίνουμε ιδιαίτερη αξία στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας. Διαχρονικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο να προσφέρει στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και έχοντας πάντοτε ως φάρο τις αξίες που διέπουν την Εταιρεία από την ίδρυση της όπως ο Επαγγελματισμός, η Αξιοπιστία, η Συνέπεια, η Υπευθυνότητα και η Κοινωνική Ευθύνη.

Η Εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων ως «Εργοδότης Ισότητας» για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των δύο φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.  Η πιστοποίηση αυτή, αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών που σέβεται τη διαφορετικότητα των μελών του Προσωπικού και που προάγει την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου όπως επίσης και τη συνεχή βελτίωση, ενδυνάμωσή και ανάπτυξη τους.

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο του 2020 η Universal Life έγινε η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο που έχει εξασφαλίσει την παγκοσμίου εμβέλειας πιστοποίηση Great Place to Work® η οποία δίδεται μετά από αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος ενός οργανισμού από τους ίδιους τους ανθρώπους του μέσω του μοντέλου αξιών που ανέπτυξε η Great Place to Work®.  Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποσκοπεί στην μέτρηση της εμπιστοσύνης που δείχνει το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας στην ηγεσία του και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον οργανισμό του, την υπερηφάνεια που αισθάνονται για το έργο που επιτελούν οι ίδιοι αλλά και η εταιρεία γενικότερα καθώς και τη συντροφικότητα που απολαμβάνουν με τους συναδέλφους τους.

Για να δείτε τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην εταιρεία μας, επιλέξτε το σύνδεσμο Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας. Σε περίπτωση που στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια θέση η οποία να ανταποκρίνεται στα προσόντα και ενδιαφέροντα σας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, το οποίο θα κρατήσουμε στα αρχεία μας για περίοδο έξι μηνών και το οποίο δύναται να το αξιολογήσουμε σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό προκύψει κάποια άλλη κενή θέση.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.  Θα τύχουν εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.  Μπορείτε να δείτε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, στην Πολιτική της Εταιρείας για τα Προσωπικά Δεδομένα.

cv
cv
Γιατί να εργαστείτε στην Universal Life
Πιστοποιημένη Εταιρεία στην εφαρμογή Καλών Πρακτικών
Παρέχει Υποστηρικτικό Εργασιακό Περιβάλλον
Παρέχει Ευκαιρίες Ανέλιξης και Εξέλιξης
Προσφέρει Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Καριέρα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Κάνε τη διαφορά μ' ένα επάγγελμα διαφορετικό από τ' άλλα!