Καριέρα

Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας είναι η μεγαλύτερή μας επένδυση καθώς αποτελεί το βασικότερο πυλώνα στήριξης της επιτυχίας μας!
UniCare

Συνδυάζει την περιεκτική προστασία και την επένδυση

UniPension

'Ενα σύγχρονο συνταξιοδοτικό πρόγραμα για τη συμπλήρωση της κοινωνικής σας σύνταξης

Ευκαιρίες Καριέρας

Ως μία ανθρωποκεντρική Εταιρεία υπηρεσιών, στη Universal Life δίνουμε ιδιαίτερη αξία στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας. Διαχρονικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο να προσφέρει στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και έχοντας πάντοτε ως φάρο τις αξίες που διέπουν την Εταιρεία από την ίδρυση της όπως ο Επαγγελματισμός, η Αξιοπιστία, η Συνέπεια, η Υπευθυνότητα και η Κοινωνική Ευθύνη.

Ως επιβράβευση των προσπαθειών μας, η Εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών που σέβεται τη διαφορετικότητα των μελών του Προσωπικού και που προάγει την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου όπως επίσης και τη συνεχή βελτίωση, ενδυνάμωσή και ανάπτυξη τους.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Μπορείτε αν θέλετε να μας  αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, το οποίο θα κρατήσουμε στα αρχεία μας για περίοδο έξι μηνών και το οποίο δύναται να το αξιολογήσουμε σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό προκύψει κάποια άλλη κενή θέση

cv
cv
Γιατί να εργαστείτε στην Universal Life
Πιστοποιημένη Εταιρεία στην εφαρμογή Καλών Πρακτικών
Παρέχει Υποστηρικτικό Εργασιακό Περιβάλλον
Παρέχει Ευκαιρίες Ανέλιξης και Εξέλιξης
Προσφέρει Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Καριέρα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Κάνε τη διαφορά μ' ένα επάγγελμα διαφορετικό από τ' άλλα!