ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ MULTICARE
ΒΗΜΑ 1
Προσωπικά Στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία των ατόμων που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σχέδιο:
*πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
*Ημερομηνία γέννησης σας
Αριθμός παιδιών
Ηλικία 1ου παιδιού:
Ηλικία 2ου παιδιού:
Ηλικία 3ου παιδιού:
Ηλικία 4ου παιδιού:
Ηλικία 5ου παιδιού:
Ημερομηνία γέννησης συζύγου
(Ανύπαντρα παιδιά μέχρι την ηλικία των 21 που διαμένουν μαζί με τον κυρίως ασφαλισμένο)
ΒΗΜΑ 2
Επιλογή Σχεδίου
Παρακαλώ επιλέξετε μια από τις Επιλογές Σχεδίων:
Premiere
Ετήσιο Όριο €3.000.000
Value Plus
Ετήσιο Όριο €200.000
Essential
Ετήσιο Όριο €1.000.000
SmartStart
Ετήσιο Όριο €100.000
StudentCare Ετήσιο Όριο €100.000
ΒΗΜΑ 2a Επιλογή Αφαιρετέου Ποσού
Αφαιρετέο ποσό
Το μέρος του ποσού απαίτησης που πρέπει να καταβληθεί από εσάς. Η Εταιρεία θα πληρώσει μόνο το υπόλοιπο της απαίτησης μετά την αποκοπή του αφαιρετέου ποσού
Χωρίς Αφαιρετέο Ποσό
Με αφαιρετέο ποσό €85
Με αφαιρετέο ποσό €170
ΒΗΜΑ 3
Είδος Κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξετε ένα από τα δύο Είδη Κάλυψης:
Ευρεία κάλυψη
Βασική κάλυψη
• Kαλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία όπως επίσης και επισκέψεις σε ιατρούς και φάρμακα κατόπιν συνταγής
• καλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία
Ευρεία κάλυψη
Βασική κάλυψη
• Kαλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία όπως επίσης και επισκέψεις σε ιατρούς και φάρμακα κατόπιν συνταγής
• καλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία
ΒΗΜΑ 3a Επιλογή Προαιρετικού Πακέτου
Προαιρετικό Πακέτο
Επιλογή Αφαιρετέου Ποσού
Ετήσιο Αφαιρετέο Ποσό:
Είναι το ποσό ανά έτος το οποίο καλύπτει ο ίδιος ο ασθενής σύμφωνα με το σχέδιο που έχει επιλέξει, το οποίο στην συνέχεια αφαιρείται από το πληρωτέο ποσό. Με αυτό τον τρόπο πληρώνει σημαντικά χαμηλότερο ασφάλιστρο και έχει πρόσβαση στην ίδια άμεση και ποιοτική ιατρική φροντίδα όπως και στις υπόλοιπες επιλογές του Διεθνούς Σχεδίου Υγείας MultiCare.

Παρακαλώ επιλέξτε ένα ποσό

Χωρίς Αφαιρετέο Ποσό
Με αφαιρετέο ποσό €1000
Με αφαιρετέο ποσό €2500
Με αφαιρετέο ποσό €5000
Το Πρόσθετο Εξωνοσοκομειακό Πακέτο προσφέρει καλύψεις για επισκέψεις σε ιατρούς περιλαμβανομένων επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς χωρίς παραπομπή από τον προσωπικό σας ιατρό, φάρμακα της επιλογής σας, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, εναλλακτική ιατρική και ψυχιατρική περίθαλψη, με ανώτατο όριο ανά ετήσιο όριο ανά μέλος €500.

Πρόσθετο Εξωνοσοκομειακό Πακέτο

Ανώτατο Ετήσιο Όριο για κάθε μέλος € 500

Επιλογή Αφαιρετέου Ποσού
Ετήσιο Αφαιρετέο Ποσό:
Είναι το ποσό ανά έτος το οποίο καλύπτει ο ίδιος ο ασθενής σύμφωνα με το σχέδιο που έχει επιλέξει, το οποίο στην συνέχεια αφαιρείται από το πληρωτέο ποσό. Με αυτό τον τρόπο πληρώνει σημαντικά χαμηλότερο ασφάλιστρο και έχει πρόσβαση στην ίδια άμεση και ποιοτική ιατρική φροντίδα όπως και στις υπόλοιπες επιλογές του Διεθνούς Σχεδίου Υγείας MultiCare.

Παρακαλώ επιλέξτε ένα ποσό

Με αφαιρετέο ποσό €85
Με αφαιρετέο ποσό €1085
Με αφαιρετέο ποσό €2585
Με αφαιρετέο ποσό €5085
Το Πρόσθετο Εξωνοσοκομειακό Πακέτο προσφέρει καλύψεις για επισκέψεις σε ιατρούς περιλαμβανομένων επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς χωρίς παραπομπή από τον προσωπικό σας ιατρό, φάρμακα της επιλογής σας, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, εναλλακτική ιατρική και ψυχιατρική περίθαλψη, με ανώτατο όριο ανά ετήσιο όριο ανά μέλος €500.

Πρόσθετο Εξωνοσοκομειακό Πακέτο

Ανώτατο Ετήσιο Όριο για κάθε μέλος € 500

ΒΗΜΑ 4
Γεωγραφική Ζώνη Κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξετε μια από τις δύο Ζώνες Κάλυψης:
Ζώνη 1
Ζώνη 2
• Παγκόσμια κάλυψη
• Παγκόσμια κάλυψη εξαιρουμένων των Η.Π.Α., Καναδά και Ελβετίας
Ζώνη 1
Ζώνη 2
• Παγκόσμια κάλυψη
• Παγκόσμια κάλυψη εξαιρουμένων των Η.Π.Α., Καναδά και Ελβετίας