ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ MULTICARE
ΒΗΜΑ 1
Προσωπικά Στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία των ατόμων που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σχέδιο:
*πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
*Ημερομηνία γέννησης σας
Αριθμός παιδιών
Ηλικία 1ου παιδιού:
Ηλικία 2ου παιδιού:
Ηλικία 3ου παιδιού:
Ηλικία 4ου παιδιού:
Ηλικία 5ου παιδιού:
Ημερομηνία γέννησης συζύγου
(Ανύπαντρα παιδιά μέχρι την ηλικία των 21 που διαμένουν μαζί με τον κυρίως ασφαλισμένο)
ΒΗΜΑ 2
Επιλογή Σχεδίου
Παρακαλώ επιλέξετε μια από τις Επιλογές Σχεδίων:
Premiere
Ετήσιο Όριο €3.000.000
Value Plus
Ετήσιο Όριο €200.000 (Ετήσιο Αφαιρετέο Ποσό €85)
SmartStart
Ετήσιο Όριο €100.000
StudentCare Ετήσιο Όριο €100.000
ΒΗΜΑ 2a Επιλογή Αφαιρετέου Ποσού
Αφαιρετέο ποσό
Το μέρος του ποσού απαίτησης που πρέπει να καταβληθεί από εσάς. Η Εταιρεία θα πληρώσει μόνο το υπόλοιπο της απαίτησης μετά την αποκοπή του αφαιρετέου ποσού
Χωρίς Αφαιρετέο Ποσό
Με αφαιρετέο ποσό €85
Με αφαιρετέο ποσό €170
ΒΗΜΑ 3
Είδος Κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξετε ένα από τα δύο Είδη Κάλυψης:
Ευρεία κάλυψη
Βασική κάλυψη
• Kαλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία όπως επίσης και επισκέψεις σε ιατρούς και φάρμακα κατόπιν συνταγής
• καλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία
Ευρεία κάλυψη
Βασική κάλυψη
• Kαλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία όπως επίσης και επισκέψεις σε ιατρούς και φάρμακα κατόπιν συνταγής
• καλύπτει ενδονοσοκομειακή και ημερησίας νοσηλείας θεραπεία
ΒΗΜΑ 3a Επιλογή Προαιρετικού Πακέτου
Προαιρετικό Πακέτο
ΒΗΜΑ 4
Γεωγραφική Ζώνη Κάλυψης
Παρακαλώ επιλέξετε μια από τις δύο Ζώνες Κάλυψης:
Ζώνη 1
Ζώνη 2
• Παγκόσμια κάλυψη
• Παγκόσμια κάλυψη εξαιρουμένων των Η.Π.Α., Καναδά και Ελβετίας
Ζώνη 1
Ζώνη 2
• Παγκόσμια κάλυψη
• Παγκόσμια κάλυψη εξαιρουμένων των Η.Π.Α., Καναδά και Ελβετίας