Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life

To Διοικητικό Συμβούλιο της Universal Life σε συνεδρία του στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Σωκράτη Σολομίδη στη θέση του Προέδρου. 

Ο κ. Σολομίδης είναι απόφοιτος του London School of Economics και του Πανεπιστημίου Berkeley των ΗΠΑ.  ∆ιετέλεσε για σειρά ετών Γενικός ∆ιευθυντής του χρηµατοεπενδυτικού Οργανισµού CISCO, του συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία ως διοικητικός σύμβουλος εταιρειών του χρηµατοοικονομικού τοµέα. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Συμβουλίου της Universal Life από το 2007. 

 Σε δήλωση του, ο κ. Σολομίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και την πεποίθηση του ότι με τη στενή συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εκτελεστική Διεύθυνση και το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Universal Life θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.