Ομαδική Ασφάλιση

Οι δυσοίωνες εξελίξεις στην οικονομία, καθώς και η αυξανόμενη ανάγκη για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να παρέχουν περισσότερα κίνητρα για την προσέλκυση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού, καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μια ιδιαίτερα σημαντική παροχή η οποία προσφέρει πλεονεκτήματα στους εργαζόμενους αλλά και στον οργανισμό ή την επιχείρηση που τα προσφέρει.

Η Universal Life ήταν η πρώτη ασφαλιστική Εταιρεία που το 1971 εισήγαγε την ομαδική ασφάλιση στην Κυπριακή αγορά. Σήμερα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σε μερίδιο αγοράς στα ομαδικά σχέδια και μέσα από την πείρα και τεχνογνωσία που έκτισε, έχει δημιουργήσει ευέλικτες και σύγχρονες λύσεις στην Ομαδική Ασφάλιση, ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες για τις ανάγκες σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων. Τα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προγράμματα της Universal Life ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο τόσο στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού σας, όσο και στις ανάγκες του οικονομικού σχεδιασμού της επιχείρησης και του οργανισμού σας.
Με τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης της Universal Life μπορείτε να βοηθήσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας να νιώσει ασφάλεια και ικανοποίηση, προσφέροντας του μια ανταποδοτική παροχή και αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του προς την επιχείρηση και τον οργανισμό σας.

Τα ομαδικά σχέδια της Universal Life μπορούν να σχεδιαστούν και να προσαρμοστούν ειδικά για το μέγεθος, το είδος και τον προϋπολογισμό της εταιρείας σας.

Επιπρόσθετα προσφέρει και τα ακόλουθα οφέλη:

  • Συντελεί στη διατήρηση του ικανού ανθρώπινου δυναμικού.
  • Βοηθά στο κτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης και σεβασμού προς τον εργοδότη.
  • Ενισχύει την προσήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση ή τον οργανισμό και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας
  • Βελτιώνει το κύρος και τη φήμη του οργανισμού.
  • Παρέχει τη δυνατότητα για φορολογικά οφέλη σε εργοδότες και εργαζόμενους.    
Μια ομαδική ασφάλεια ζωής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παροχή για το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού, προσφέροντας προστασία στις οικογένειες των εργαζομένων.
Τα ολοκληρωμένα ομαδικά προγράμματα υγείας της Universal Life, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και στον προϋπολογισμό του οργανισμού σας.
Με το ομαδικό σχέδιο συνταξιοδότησης της Universal Life βοηθάτε τους εργαζόμενους σας να προνοήσουν για τη δημιουργία ενός σταθερού εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση τους.