Υγεία

Ο τομέας της Υγείας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές εξελίξεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών να στραφούν προς τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας αναζητώντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών καθίστανται όλο και πιο δυσβάστακτο αφού οι τάσεις της αγοράς έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών για αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Η Universal Life, έχοντας την περισσότερη εμπειρία και κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο υγείας στην Κύπρο, προσφέρει την ευκαιρία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις να παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας προς το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων των και των ιδίων.

Τα Ομαδικά Σχέδια Υγείας της Universal Life με τη μεγάλη ευελιξία που τα χαρακτηρίζει και τις πολλές επιλογές ωφελημάτων και καλύψεων που διαθέτουν, μπορούν να παρέχουν το κατάλληλο σχέδιο για το δικό σας ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό του οργανισμού ή της επιχείρησης σας, έχοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα οφέλη:

  • Συντελεί στο να διατηρήσετε αλλά και να προσελκύσετε ικανό ανθρώπινο δυναμικό.
  • Συμβάλλει στην αύξηση παραγωγικότητας.
  • Βοηθά τους εργαζόμενους να νιώσουν ασφάλεια και ικανοποίηση προσφέροντας τους μια ανταποδοτική παροχή.
  • Αυξάνει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση τους προς τον οργανισμό και την επιχείρηση σας.
  • Βελτιώνει τη φήμη του οργανισμού και της επιχείρηση σας.
Ομαδικά Σχέδια Υγείας
Eνα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων σας και των...
Το ομαδικό σχέδιο υγείας «Multicare International Health Plan» απευθύνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 5...

Υπολογισμός Ασφαλίστρων MultiCare

Υπολογίστε το δικό σας σχέδιο MultiCare, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας