Ζωή

Ένα ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης ζωής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παροχή για το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού ή επιχείρησης, προσφέροντας προστασία στις οικογένειες των εργαζομένων σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία.

Αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο πακέτο ωφελημάτων και απολαβών των εργαζομένων που ενδυναμώνει την αφοσίωση και αποδοτικότητα τους, αφού ενισχύει σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας και το εργασιακό κλίμα γενικότερα.

Η Universal Life με την εμπειρία και τεχνογνωσία πολλών χρόνων, παρέχει τις αναγκαίες ασφαλιστικές λύσεις κάτω απ΄ αυτό το σχέδιο, οι οποίες εξασφαλίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής και του οργανισμού σας και των οικογενειών τους, από απρόοπτα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.

 

Ομαδικά Σχέδια Ζωής
Το Ομαδικό Συμβόλαιο Ζωής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παροχή για το ανθρώπινο δυναμικό ενός...

Υπολογισμός Ετήσιου Φόρου

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και το ποσό διαθέσιμο για ασφάλεια ζωής