UniPension

Προνοήστε τώρα για τα χρόνια που έρχονται!

Security Fund
Επενδυτική Φιλοσοφία

Επιδιώκει τη διατήρηση κεφαλαίου και την επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης πέραν αυτής των καταθέσεων σε ευρώ κυρίως μέσω εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται “Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Security Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Επενδυτική Κατηγορία Ποσοστό (%)
Εισοδηματικές Επενδύσεις       
Ομόλογα και Χρεόγραφα * 30-70%
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 0-30%
   
Αναπτυξιακές Επενδύσεις:  
Εισηγμένες Μετοχές  0-30%
Ακίνητη Περιουσία 0-20%
Εναλλακτικές Επενδύσεις ** 0-25%
 * Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών

* *  Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.

 Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.