Κενές Θέσεις Εργασίας
cv
Λειτουργός Λογιστικών Εργασιών και Επενδύσεων (Investments Accounting Officer)
Η Universal Life ζητά να προσλάβει άτομο για την πλήρωση θέσης Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών και Επενδύσεων (Investments Accounting Officer), στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, στα Κεντρικά της Γραφεία στην Λευκωσία.
Ασφαλιστικός Λειτουργός Γενικού Κλάδου (General Insurance Officer)
Η Universal Insurance Agency Ltd (θυγατρική της Universal Life Insurance Public Co Ltd) ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρωση της θέσης Ασφαλιστικού Λειτουργού στα γραφεία της στη Λευκωσία.
Λειτουργός Ασφαλιστικών Εργασιών (Operations Officer)
Η Universal Life ζητά να προσλάβει άτομα για πλήρωση θέσεων Λειτουργών στην Διεύθυνση Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρείας, στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.
Systems Engineer
Universal Life is seeking to recruit a technically passionate Systems Engineer to join the Information & Technology Department, at the Company’s Head Offices in Nicosia.