Κενές Θέσεις Εργασίας
cv
Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου
Η Universal Life ζητά να προσλάβει Λειτουργό Εσωτερικού Ελέγχου για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Λευκωσία
Αναλυτής Επιχειρηματικών Εφαρμογών (Business Systems Analyst)
Η Universal Life επιθυμεί να προσλάβει προσοντούχο άτομο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία, για πλήρωση της θέσης «Αναλυτής Επιχειρηματικών Εφαρμογών». H θέση θα υπάγεται στο τμήμα Τεχνολογίας & Πληροφορικής
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Η Universal Life ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά της Γραφεία στην Λευκωσία.