Κενές Θέσεις Εργασίας
Υπεύθυνος Προώθησης Τραπεζοασφαλιστικών Εργασιών / Βancassurance Officer
Η Universal Life ζητά να προσλάβει άτομο για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Προώθησης Τραπεζοασφαλιστικών Εργασιών (Bancassurance Officer), η οποία θα υπάγεται στη Διεύθυνση Πωλήσεων, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.