Τιμές Μονάδων Ταμείων
Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life
Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 15/09/20211.07611.07611.07711.07711.02321.02320.99680.9968
08/09/20211.07941.07941.07711.07711.02231.02230.99680.9968
31/08/20211.08071.08071.07591.07591.02331.02330.99690.9969
30/07/20211.07361.07361.06821.06821.01941.01940.99710.9971
30/06/20211.05551.05551.05911.05911.00891.00890.99660.9966
31/05/20211.03161.03161.04371.04370.99910.99910.99760.9976
29/04/20211.03591.03591.03911.03910.99740.99740.99770.9977
31/03/20211.01961.01961.02621.02620.99220.99220.99740.9974
26/02/20210.99800.99800.99760.99760.98810.98810.99850.9985
29/01/20210.99410.99410.99410.99410.99840.99840.99900.9990
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 31/12/20201.00641.00641.00321.00321.00291.00290.99980.9998