Τιμές Μονάδων Ταμείων
Σας παραθέτουμε τις πιο πρόσφατες τιμές μονάδων για το κάθε ένα από τα Επενδυτικά Ταμεία της Universal Life
Ημερομηνία Universal Opportunity Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Balanced Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Income Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Universal Cash Pension Fund
Ημερ. Έναρξης 16/12/2020
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή
Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€) Προσφοράς (€) Εξαργύρωσης (€)
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 09/06/20211.03751.03751.04731.04731.00301.00300.99750.9975
02/06/20211.03431.03431.04521.04520.99990.99990.99760.9976
31/05/20211.03161.03161.04371.04370.99910.99910.99760.9976
29/04/20211.03591.03591.03911.03910.99740.99740.99770.9977
31/03/20211.01961.01961.02621.02620.99220.99220.99740.9974
26/02/20210.99800.99800.99760.99760.98810.98810.99850.9985
29/01/20210.99410.99410.99410.99410.99840.99840.99900.9990
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 31/12/20201.00641.00641.00321.00321.00291.00290.99980.9998