Ατομικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστικά Σχέδια
Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Σχέδια
Επενδυτικά Ταμεία Ζωής & Ατομικών Συντάξεων
Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Επενδυτικά Ταμεία

Δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης

Μια ομάδα ανθρώπων με ένα σημάδι
Πάνω από 75.000 ασφαλισμένοι
Ένα πράσινο ραβδόγραμμα με βέλος
€330 εκατομμύρια ενεργητικό υπό διαχείριση
ένας πράσινος κύκλος με ένα κομμάτι απο pie chart
Η μεγαλύτερη Eταιρεία στον Κλάδο Υγείας με 30% μερίδιο αγοράς
1 Οι αριθμοί και τα ποσοστά βασίζονται σε στοιχεία των τελευταίων 5 ετών