Δίκτυο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών

Ένα άτομο που αγκαλιάζει ένα άλλο άτομο
Μια ομάδα γιατρών που χαμογελούν
Δίκτυο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών

Η Universal Life έχει δημιουργήσει το δικό της δίκτυο στην Κύπρο με άνω των 200 συμβεβλημένων ιατρών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και προμηθευτών ιατρικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Αν επιλέξετε ένα από τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα του δικτύου της Universal Life, τότε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο είναι καλυπτόμενο στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου σας και χρειαστείτε νοσηλεία, η εταιρεία, κατόπιν προέγκρισης, θα καταβάλει απευθείας στο νοσοκομείο τα έξοδα για τη νοσηλεία σας. Έτσι θα μπορείτε να εστιαστείτε στη φροντίδα της υγείας σας και όχι σε οικονομικά θέματα.

Στο εξωτερικό η AXA διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 1.9 εκατομύριο παρόχους ιατρικών υπηρεσίων. 

Περισσότερα