Επεμβάσεις και Χρεώσεις

Ένας άντρας και μια γυναίκα

Δείτε τον Κατάλογο Επεμβάσεων και Χρεώσεων

Αναζητήστε με ειδικότητα
Αιματολογικές αναλύσεις-χρεώσεις
PDF, 112.49 KB
Αλλεργιολογία
PDF, 110.43 KB
Καρδιολογία
PDF, 133.77 KB
Πακέτα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
PDF, 115.78 KB
Χρεώσεις αξονικής τομογραφίας
PDF, 101.54 KB
Δερματολογία
PDF, 114.53 KB
Ενδοκρινολογία
PDF, 121.41 KB
Γαστρεντερολογία
PDF, 127.28 KB
Γενικός Πίνακας Αμοιβών
PDF, 95.98 KB
Γενική Ιατρική
PDF, 72.44 KB
Γενική Χειρουργική
PDF, 184.6 KB
Αιματολογία
PDF, 103.88 KB
Ιστοπαθολογία-Κυτταρολογία
PDF, 108.5 KB
Πακέτα επεμβατικής ακτινολογίας
PDF, 126.28 KB
Πάκετα επεμβατικής καρδιολογίας
PDF, 128.51 KB
Χρεώσεις μαγνητικής τομογραφίας
PDF, 102.72 KB
Νεφρολογία
PDF, 121.49 KB
Νευροχειρουργική
PDF, 162.27 KB
Εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής
PDF, 128.79 KB
Μαιευτική-Γυναικολογία
PDF, 133.12 KB
Οφθαλμολογία
PDF, 134.21 KB
Στοματο-γναθο-προσωπο χειρουργική
PDF, 125.21 KB
Ορθοπεδική
PDF, 198.77 KB
Ωτορινολαρυγγολογία
PDF, 186.02 KB
Παιδοχειρουργική
PDF, 162.32 KB
Παιδιατρική
PDF, 126.92 KB
Φυσική ιατρική
PDF, 95.96 KB
Παθολογία
PDF, 107.63 KB
Ψυχιατρική
PDF, 95.75 KB
Πνευμονολογία
PDF, 116.63 KB
Ρευματολογία
PDF, 92.82 KB
Χειρουργική θώρακος
PDF, 112.94 KB
Ουρολογία
PDF, 162.35 KB
Αγγειοχειρουργική
PDF, 270.12 KB