Ζωής και Ατομικών Συντάξεων

Μια ομάδα ανθρώπων που κάθεται σε ένα τραπέζι
Επενδυτική Φιλοσοφία

Η Universal Life διατηρεί έξι επενδυτικά ταμεία και το καθένα έχει τη δική του πολιτική και εξειδίκευση, έτσι ώστε να έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε τη δική σας επένδυση ανάλογα με το ρίσκο που προτίθεστε να πάρετε.

Από συντηρητικά χαρτοφυλάκια για σταθερή ανάπτυξη έως δυναμικές επιλογές για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, σας βοηθούμε να πλοηγηθείτε με ασφάλια στο επενδυτικό τοπίο και να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους. Έχετε την επιλογή να επενδύσετε είτε σε ένα μόνο ταμείο είτε σε έναν συνδυασμό από αυτά.

Ημερομηνίες Αποτίμησης Ταμείων

Οι τιμές εξαργύρωσης και προσφοράς των μονάδων των Ταμείων υπολογίζονται σε συγκεκριμένες ημέρες εκτίμησης τουλάχιστον τέσσερις φορές σε κάθε ημερολογιακό μήνα, περιλαμβανομένης και της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα.